fbpx
Loyalty Program

De Nederlandse visie

Een onderzoek van Dunck onder Nederlandse marketeers naar de succesfactoren van loyaliteitsprogramma’s.

Loyalty ProgramOpinie 31 oktober 2003

Onderzoek onder marketeers wijst uit dat zij vier kritische succesfactoren voor loyaliteitsprogramma’s zien. Het onderzoek werd uitgevoerd in vijf branches: retail, automotive, financiële dienstverlening, uitgeverijen en FMCG.

Het succes van loyaliteitsprogramma’s:

Uit onderzoek, uitgevoerd door Dunck Loyalty Marketing, blijkt dat marketeers de volgende factoren het meest bepalend achten voor het succes van loyaliteitsprogramma’s:

  • Structurele monitoring van effecten
  • Afstemming van onderdelen op doelgroep
  • Onderscheidend vermogen
  • Juiste inzet van communicatiemiddelen


Structurele monitoring van effecten

Inzicht in het verloop van het programma is van cruciaal belang voor het slagen ervan. Succes kan alleen gemeten worden als vooraf duidelijke parameters worden opgesteld. Deze dienen op structurele wijze (bijvoorbeeld maandelijks) getoetst te worden. Hierdoor kan dan tijdig bijgestuurd worden.

Afstemming van onderdelen op doelgroep

In veel gevallen worden onderdelen van een programma enkel ingericht op basis van het aangeboden product en de positionering van het bedrijf. Echter, nog belangrijker is het om onderdelen juist af te stemmen op basis van de interesses en behoeften van de doelgroep(en) van het programma. Grondig vooronderzoek is noodzakelijk om doelgroepen en hun behoeftes te identificeren.

Onderscheidend vermogen

Gestandaardiseerde loyaliteitsoplossingen bieden geen toegevoegde waarde meer. Het programma moet vernieuwend zijn en het imago van de branche veranderen. Ieder bedrijf heeft een andere mix van doelstellingen, doelgroepen, organisatiestructuur en strategie. Dit dient te resulteren in programma’s met een unieke mix van emotionele en rationele programma-elementen die passen bij het bedrijf.

Juiste inzet van communicatiemiddelen

De juiste keuze van communicatiemiddelen voor het programma kenmerkt zich door het optimaal benutten van reeds aanwezige instrumenten en de natuurlijke contactmomenten. In retail is bijvoorbeeld mondelinge en ‘point-of-sale’ communicatie belangrijk.

Bron: Dunck.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: