fbpx
Loyalty Program

Activiteit boven aantal

Een onderzoek naar de actieve deelname van klanten aan loyaliteitsprogramma’s binnen de Verenigde Staten.

Loyalty ProgramWetenschap 31 oktober 2007

In de Verenigde Staten neemt elke man, vrouw en kind deel aan gemiddeld 4 verschillende loyaliteitsprogramma’s. De totale deelname van Amerikaanse loyaliteitsprogramma’s is in de periode van 2000 tot 2006 met ruim 35% toegenomen. Hoewel indicatief voor de succesvolle werking van dergelijke programma’s heeft deze toename ook zijn invloed op de mate waarin klanten actief aan programma’s deelnemen.

Actieve deelnemers, loyale deelnemers
Ondanks onzekerheden en financiële tegenslagen is de Amerikaanse markt voor loyaliteitsprogramma’s de afgelopen 6 jaar blijven groeien*. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van programma’s was tussen 2000 en 2006 bijna 6%. Het duizelingwekkende aantal van 1,3 miljard individuele programma lidmaatschappen impliceert dat elk gemiddeld Amerikaans huishouden aan zo’n twaalf loyaliteitsprogramma’s deelneemt!

Zoals aangegeven hebben deze duizelingwekkende deelname aantallen zijn invloed op de mate waarin klanten actief met programma’s omgaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar 40% van de deelnemende klanten binnen een programma ook daadwerkelijk actief is. Onder actief zijn wordt verstaan dat klanten communicatie rond het programma aandachtig tot zich nemen en zich bij hun aankoopbeslissingen laten leiden door het programma. Een toename in loyaliteitsprogramma deelname (per persoon) zorgt er dus voor dat klanten hun aandacht over meer programma’s moeten verdelen. Het gevolg hiervan is dat alleen de programma’s die goed aansluiten bij de behoeften en persoonlijke waarden van klanten aandacht krijgen en dus loyalere klanten creëren.

De focus verleggen naar actieve deelnemers
Organisaties die overwegen een loyaliteitsprogramma te ontwikkelen, doen er verstandig aan zich niet blind te staren op deelnemersaantallen. Belangrijker is het aantal winstgevende klanten dat daadwerkelijk actief aan het programma deelneemt. Marketinguitgaven richting deze groep leveren namelijk een veel hoger rendement op.

Loyaliteitsprogramma’s zullen dus meer toegesneden moeten worden op de behoeften van de meest winstgevende klanten door bijvoorbeeld een selectief bonussysteem. Op het moment dat het programma in zowel communicatie als inhoud op hen aansluit, zal het percentage actieve deelnemers onder deze groep toenemen. Hierbij moet de organisatie dan wel accepteren dat deze gerichte benadering ervoor kan zorgen dat minder winstgevende klantgroepen zich wellicht minder thuis voelen binnen het programma.

* Dit artikel is in 2007 geschreven en kan inmiddels verouderde informatie bevatten.

Bron: Journal of Consumer Marketing.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: