Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

De grootste Nederlandse kennisbron op het gebied van loyalty marketing.

Kies jij voor een gratis of betaald loyaliteitsprogramma?

De verschillen in perceptie van de consument

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

Redactie LoyaltyFacts
redactie LoyaltyFacts
30 september 2016
LOYALTY INSIGHT
WETENSCHAP

Kies jij voor een gratis of betaald loyaliteitsprogramma?

De verschillen in perceptie van de consument

Er zijn verschillende redenen om als retailer een fee te vragen voor deelname aan je loyaliteitsprogramma. Enerzijds kun je de kosten van het programma (deels) willen dekken middels de fee. Anderzijds suggereren principes als sunk costs effecten dat consumenten die betalen voor deelname aan een loyaliteitsprogramma een hogere waarde hebben voor de retailer en meer loyaal gedrag vertonen. Een bekend voordeel hiervan is Amazon.com met het Amazon Prime; een ‘fee based loyalty program’. Als lid van dit programma ontvang je korting op of gratis verzendkosten bij geselecteerde items en er zijn speciale aanbiedingen voor leden.

In dit artikel gaan we in op de vraag of er verschillen zijn in de perceptie van de consument bij betaalde versus gratis loyaliteitsprogramma’s. Daarnaast wordt de invloed van de opbouw van het loyaliteitsprogramma op de beslissing om deel te nemen aan een betaald programma onder de loep genomen.

 

Betaalde programma’s zorgen voor loyaler gedrag


Middels een online onderzoek is er gekeken of de perceptie van de consument wanneer zij moeten betalen voor deelname aan het programma verandert in vergelijking met wanneer zij gratis mogen deelnemen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende. Consumenten die betalen voor deelname aan een betaalt loyaliteitsprogramma:

  • hebben een positievere houding t.o.v. het programma;
  • hebben een hogere gedragsloyaliteit naar de retailer;
  • richten zich meer op de voordelen van het lidmaatschap;
  • zien meer de waarde van het programma

 

Hieruit kun je concluderen dat er een correlatie is tussen betaalde programma’s en de hogere inkomsten voor de organisatie. Enerzijds doordat de consumenten een fee betalen bij deelname aan het programma. Anderzijds omdat zij loyaler gedrag vertonen en meer transacties doen. Tevens blijkt dat deelnemers die betalen voor deelname een hogere intentie hebben om het lidmaatschap te verlengen i.v.m. niet-betalende deelnemers.


De bereidheid om een hogere fee te betalen


In een tweede onderzoek is getoetst hoe de opbouw van het programma invloed heeft op de bereidheid om te betalen voor deelname aan het programma. De resultaten van het onderzoek suggereren dat bij een simpel puntensysteem (een dollar is een punt) de consumenten kunnen focussen op andere aspecten van het programma, zoals bijvoorbeeld de fee voor deelname aan het programma. Dit werkt echter niet in het voordeel van het programma wanneer de fee hoger is (tien dollar). Wanneer de consumenten zich meer moeten inspannen voor hun beloning (bijvoorbeeld 100 punten) denken ze meer na over de kostenbatenanalyse. Een hogere fee geeft het signaal dat er meer voordelen voor de kosten van het programma zijn en vergroot daarmee de intentie om deel te nemen met een hogere fee (tien dollar).

 

In een derde onderzoek zijn de hypothesen van het eerste en tweede onderzoek nog een keer getoetst. De resultaten bevestigen dat betalende consumenten een positieve houding hebben tegenover het programma, de waarde en de voordelen van het programma. Daarnaast ondersteunen de resultaten het idee dat consumenten meer bereid zijn om deel te nemen aan een betaald programma met een hogere fee wanneer de punten opgebouwd worden in hogere aantallen.

 

En nu? Kies je voor een gratis of betaald loyaliteitsprogramma?

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt voorzichtig geconcludeerd dat consumenten die betalen voor deelname aan een programma loyaler gedrag vertonen en een hogere waarde hebben voor de organisatie dan niet-betalende consumenten. De keuze voor een gratis of betaald programma is dus zeker de overweging waard. De vraag is echter hoe zorg je voor een goede opbouw van het programma zodat consumenten bereid zijn om te betalen voor deelname? Een interessant onderwerp voor een volgend onderzoek.

redactie LoyaltyFacts

Dunck Loyalty

redactie LoyaltyFacts

Dunck Loyalty

Gerelateerde artikelen

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 Juli 2023

De invloed van CSR op klantloyaliteit

De relatie tussen Corporate Social Responsibility en klantloyaliteit wordt steeds belangrijker. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek brengen we deze relatie voor je in kaart.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 Juli 2023

De invloed van CSR op klantloyaliteit

De relatie tussen Corporate Social Responsibility en klantloyaliteit wordt steeds belangrijker. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek brengen we deze relatie voor je in kaart.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Daar is een speld tussen te krijgen!

Een veelbevolende nieuwe ontwikkeling in loyaliteitprogramma’s is het gebruik van badges om gewenst klantgedrag te belonen. Met het verdienen van badges spelen deelnemers voordelen vrij.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Daar is een speld tussen te krijgen!

Een veelbevolende nieuwe ontwikkeling in loyaliteitprogramma’s is het gebruik van badges om gewenst klantgedrag te belonen. Met het verdienen van badges spelen deelnemers voordelen vrij.
klantbehoud

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Breng je klanten in behouden haven

In “The Ultimate Guide to Customer Retention for 2023” geeft Twilio een aantal effectieve handreikingen om als organisatie te werken aan klantbehoud.
klantbehoud

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Breng je klanten in behouden haven

In “The Ultimate Guide to Customer Retention for 2023” geeft Twilio een aantal effectieve handreikingen om als organisatie te werken aan klantbehoud.

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Ontvang de meest actuele Loyalty Marketing trends, cases, inzichten, wetenschappelijke artikelen, uitnodigingen voor events, boekreviews, opinies en nog veel meer elke maand automatisch in je mailbox.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens.