fbpx
Loyalty Strategy

Politieke merken

Een artikel over de strijd om kiezers tijdens verkiezingsprogramma’s en het creëren van politieke merken.

Voor het behalen van zetels wordt elke kunstje uit de kast gehaald. Maar waar letten kiezers nu echt op? Kennen kiezers de standpunten van de partijen? Een deel van de stemgerechtigden wel, maar de meerderheid is slechts matig op de hoogte. Hoe win je de stem van deze kiezers en wat maakt dat deze kiezers loyaal blijven aan hun keuze? Vragen die voor politici van groot belang zijn.

Valkuil
De zwevende kiezer is een relatief nieuw begrip binnen de politiek. Vroeger werd vaak van huis uit bepaald op welke partij er gestemd zou worden. Het is tegenwoordig niet vreemd wanneer mensen pas in het stemhok een definitieve beslissing nemen. Ze voelen zich steeds minder betrokken bij partijen en mede hierdoor zien de partijen hun ledenaantallen steeds verder dalen. Om de stem van de zwevende kiezer te winnen, bevechten de politieke partijen elkaar. De grote onderwerpen (zoals hypotheekaftrek, zorg en onderwijs) worden door elke partij als belangrijk speerpunt opgevoerd. De mogelijkheid tot differentiatie lijkt hierdoor beperkt. Juist omdat elke partij dezelfde onderwerpen behandelt, wordt het voor de kiezers steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen de verschillende partijen (French en Smith, 2010).

De partij als merk
Belangrijk voor politici is dat een politieke partij gezien kan worden als merk. Het is achterhaald om te denken dat een merk alleen betrekking zou hebben op consumptiegoederen. Alles kan een merk zijn. Een bank, een universiteit, popidolen en zelfs een land. Wanneer een politieke partij als merk gezien wordt is het mogelijk langdurige loyaliteit te creëren onder kiezers. Door duidelijk standpunten in te nemen kan een partij kiezers verleiden zich te verbinden aan de partij. Naast een duidelijk programma blijkt ook de lijsttrekker belangrijk. De indruk die de kiezer heeft van de partijleider blijkt van groot belang. Niet alleen op het moment van verkiezing, maar zelfs jaren later (Phipps, Brace-Govan en Jevons, 2010).

Uitdaging
Het creëren van een politiek merk is de grote uitdaging voor de hedendaagse politiek. Een belangrijke stap in de goede richting is onderscheidend te zijn van andere partijen. Durf anders te zijn en straal dit ook duidelijk uit. Verdedig eens een standpunt wat misschien niet door iedereen wordt behandeld. Zorg er hierbij wel voor dat de standpunten aansluiten bij de behoeften van je kiezer. Een juiste balans van programma, communicatie en partijleider is hierbij van enorm belang. Politieke leiders zouden er dus goed aan doen eens kritisch naar het imago van de partij te kijken.

Bron: European Journal of Marketing.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: