Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

De grootste Nederlandse kennisbron op het gebied van loyalty marketing.

Sla nu linksaf!

Een onderzoek naar de inzet van Location Based Service activiteiten en de invloed hiervan op klantloyaliteit.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

Redactie LoyaltyFacts
Een onderzoek naar de inzet van Location Based Service activiteiten en de invloed hiervan op klantloyaliteit.
Redactie LoyaltyFacts
31 juli 2007
LOYALTY INSIGHT
WETENSCHAP

Sla nu linksaf!

Een onderzoek naar de inzet van Location Based Service activiteiten en de invloed hiervan op klantloyaliteit.

Een onderzoek naar de inzet van Location Based Service activiteiten en de invloed hiervan op klantloyaliteit.

Door de toenemende individualisering neemt de voorspelbaarheid van het gedrag van de consument af. Ook binnen de mobiele industrie gaat deze ontwikkeling ten koste van het klantbehoud. Immers, door de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt, zijn de wensen en behoeften van de consument constant aan veranderingen onderhevig. Technologische ontwikkelingen bieden echter ook voordelen voor mobiele aanbieders, daar zij het mogelijk maken consumenten op persoonlijke wijze te benaderen.

Zo is de mogelijkheid tot locatie-identificatie van een consument op een bepaald tijdstip (Location Based Service) één van de meest veelbelovende applicaties binnen de mobiele commercie. Location Based Service, kortweg LBS, is een service waarbij de locatie van een persoon of object, dient als vormer of focus van de applicatie of service. Juiste inzet van LBS kan, door haar sterk individuele karakter, worden gezien als een belangrijke bijdrager aan de loyaliteit van mobiele bellers.

 

Loyaal aan een telecom provider
Loyaliteit jegens een telecom provider kan tot stand komen door een juiste combinatie van onderstaande factoren:

  1. Goede prijs/kwaliteit verhouding (goed basisproduct);
  2. Onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrent (het bieden van toegevoegde waarde);
  3. Individuele benadering;

 

De factoren dragen gezamenlijk bij aan zowel rationele binding (de consument krijgt het aanbod nergens anders) als emotionele binding (de consument voelt zich gewaardeerd en erkend als individu). Indien aan deze combinatie wordt voldaan, zal loyaliteit onder de mobiele beller worden gecreëerd.

 

LBS; een korte toelichting
LBS is een service, waarbij de locatie van een persoon of object, dient als vormer of focus van de applicatie of service. LBS maakt het mogelijk te traceren waar iemand zich op een bepaald moment bevindt. Zo is het voor een Service Provider mogelijk om haar klanten te verblijden door ze te wijzen op passende restaurants, winkels of vrienden die zich in de buurt bevinden.

 

LBS & Loyaliteit
Effectieve marketing op het gebied van LBS binnen de mobiele telefonie sector, vereist een goede kennis van de onderliggende behoeften en ervaren waarde van de consument. Het moet voor een consument duidelijk zijn, wat een bepaalde LBS kan toevoegen aan zijn of haar dagelijkse leven, zodat de consument de service zal accepteren en als iets positiefs zal ervaren.

 

De ervaren waarde van de consument, bestaat uit zes dimensies, die elk afzonderlijk tot stand komen door het afwegen van de voordelen die een bepaalde LBS brengt, ten opzichte van de moeite die het de consument kost om de LBS te gebruiken. Om als Service Provider, met behulp van LBS, loyaliteit te kunnen creëren, dient inzicht te bestaan in onderstaande dimensies:

  • Geldelijke waarde: Het geldelijk voordeel of de superioriteit van de LBS in vergelijking met de alternatieven;
  • Gemakswaarde: Het gemak en de snelheid, waarmee een taak effectief door de LBS vervuld kan worden;
  • Sociale waarde: De sociale goedkeuring en de versterking van het zelfimago, onder andere individuen, door het gebruik van een LBS;
  • Emotionele waarde: De gevoelens die een consument heeft jegens LBS, ofwel de affectieve staat waarin een consument zich bevindt in relatie tot LBS;
  • Conditionele waarde: De condities waarin de consument zich bevindt, zoals de tijd, plaats, sociale omgeving en technologische omgeving.
  • Beschrijvende waarde: Waargenomen nieuwsgierigheid, nieuwigheid, of verkregen kennis.


Conclusie

LBS maakt het voor Service Providers mogelijk klanten individueel te benaderen, waardoor uiteindelijk loyaliteit onder de klant gecreëerd kan worden. Om LBS te kunnen toepassen is het voor de Service Provider wel noodzakelijk om inzicht te hebben in wensen en behoeften van haar klanten. Om zowel affectieve loyaliteit als gedragsloyaliteit te creëren en te optimaliseren, dient de Service Provider na te gaan in hoeverre de waardedimensies bij haar consumenten aanwezig zijn. Indien bepaalde waardes ontbreken, dient de Service Provider hierop in te spelen, door de marketingactiviteiten te richten op de afwezige waarde(n). Indien LBS binnen de ervaren waarde van de consument aan alle dimensies heeft voldaan en wanneer er sprake is van de eerder genoemde drie factoren, zal de loyaliteit van klanten toenemen.

 

Bron: International Journal of Service Industry Management.

Redactie LoyaltyFacts

Dunck Loyalty

Redactie LoyaltyFacts

Dunck Loyalty

Gerelateerde artikelen

Wederkerigheid

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

28 April 2023

Wie goed doet, goed ontmoet

Het principe van wederkerigheid is een goede tool om gewenst consumentengedrag te sturen. Ook in loyaliteitsprogramma’s kan deze tool een belangrijke succesfactor zijn.
Wederkerigheid

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

28 April 2023

Wie goed doet, goed ontmoet

Het principe van wederkerigheid is een goede tool om gewenst consumentengedrag te sturen. Ook in loyaliteitsprogramma’s kan deze tool een belangrijke succesfactor zijn.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 april 2023

Priming Bias in je loyaliteitsprogramma

Mensen worden constant onbewust beïnvloed door verschillende factoren zoals geluiden, geuren en smaken. Een onbewuste gedragsverandering door een externe factor wordt priming genoemd. Priming is

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 april 2023

Priming Bias in je loyaliteitsprogramma

Mensen worden constant onbewust beïnvloed door verschillende factoren zoals geluiden, geuren en smaken. Een onbewuste gedragsverandering door een externe factor wordt priming genoemd. Priming is

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

29 Maart 2023

De rol van ChatGPT in het creëren van klantloyaliteit

Als grootste loyalty kennisbron van Nederland houden we je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klantloyaliteit en hoe je hier

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

29 Maart 2023

De rol van ChatGPT in het creëren van klantloyaliteit

Als grootste loyalty kennisbron van Nederland houden we je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klantloyaliteit en hoe je hier

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Ontvang de meest actuele Loyalty Marketing trends, cases, inzichten, wetenschappelijke artikelen, uitnodigingen voor events, boekreviews, opinies en nog veel meer elke maand automatisch in je mailbox.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens. 

Bedankt voor je inschrijving op
de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Bedankt voor je inschrijving op
de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Wij zouden je graag wat beter leren kennen. Daarom vragen wij je om aanvullende gegevens in te vullen. Zo kunnen wij berichten personaliseren, relevante content sturen en je gericht uitnodigen voor inspirerende loyalty events