Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

Succesvol bouwen

aan klantloyaliteit start hier

De grootste Nederlandse kennisbron op het gebied van loyalty marketing.

Zijn gelovigen loyalere donateurs?

De kracht van een religieuze achterban

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

Redactie LoyaltyFacts
Moska Poya
25 Mei 2023
LOYALTY INSIGHT
WETENSCHAP

Zijn gelovigen loyalere donateurs?

De kracht van een religieuze achterban

Veel goede doelen zijn (deels) afhankelijk van donaties en maken gebruik van verschillende strategieën om zoveel mogelijk fondsen te werven richting het behalen van hun missie. Hierbij is het erg belangrijk dat de organisatie een goed beeld heeft van hun (potentiële) donateurs: bij wie maak je de meeste kans om donaties te ontvangen en waarom?

 

Deze vraag is onder andere gesteld door onderzoekers Pew Research Center, die hiervoor een specifiek kenmerk van donateurs onder de loep namen: hun religieuze achtergrond. Hebben mensen met een religieuze achtergrond meer over voor een ander en/of hechten ze meer waarde aan het welzijn van mens en maatschappij? En voor goede doelen de belangrijkste vraag: betekent dit dat donateurs met een religieuze achtergrond ook loyaler zijn?

 

Religieus vs. niet religieus 

 

De verschillen tussen gelovigen en niet-gelovigen zijn onder andere onderzocht door religieuze en niet-religieuze Amerikanen met elkaar te vergelijken. Onderzoekers van het Pew Research Center brachten verschillen in liefdadigheid tussen deze twee groepen in kaart. Uit de resultaten bleek dat religieuze Amerikanen vaker aan vrijwilligerswerk (45% tegenover 27%) doen en meer geld of goederen aan anderen schenken (65% tegenover 41%).

 

Verschillende wetenschappelijk onderzoeken onderstrepen daarnaast dat de religieuze activiteit van een persoon de sterkste en meest consistente variabele is in verband met vrijgevig zijn. Hierbij is ondervonden dat mensen met religieuze motieven niet alleen sneller doneren aan religieuze doelen, ze doneren ook veel vaker aan andere goede doelen in vergelijking tot niet-religieuze personen. Twee derde van de ondervraagden met een religieuze achtergrond geeft aan niet-religieuze doelen te steunen, vergeleken met minder dan de helft van de niet-gelovigen. De gemiddelde gift van een gelovige is daarnaast ook 20% groter.

 

             

 

Het religie-effect

 

Hoe kunnen we deze verschillen tussen religieuze en niet-religieuze mensen verklaren? Twee redeneringen worden hiervoor gegeven. Ten eerste geven niet-religieuze individuen eerder de voorkeur aan overheidsoplossingen voor sociale problemen boven particuliere (door goede doelen gesteunde) oplossingen. Ten tweede kan religie een belangrijk ingrediënt zijn bij het bevorderen van sociaal kapitaal, dat op zijn beurt schenkingen en vrijwilligerswerk aanmoedigt. Maar hier blijft het niet bij. Er werd namelijk ook altijd gedacht dat religieuze overtuigingen een gevoel van geven bevorderde. Voor dit verband werd echter geen bewijs gevonden – wat ook helpt verklaren waarom het “religie-effect” weinig varieert tussen verschillende religies.

 

In plaats van religieuze overtuigingen, is ontdekt dat het ‘geheime ingrediënt’ voor liefdadigheid onder religieuze Amerikanen de sociale netwerken zijn die binnen religieuze gemeenschappen worden gevormd. Hoe meer vrienden iemand heeft binnen een religieuze gemeenschap, hoe groter de kans dat die persoon tijd, geld of beide schenkt over een langere periode aan goede doelen. Zelfs niet-religieuze individuen die vrienden hebben binnen een religieuze gemeenschap (omdat hun partner religieus is) zijn eerder en meer liefdadig – meer dan sterke gelovigen die weinig sociale banden hebben binnen een religieuze gemeenschap.

 

Deze bevindingen suggereren dat wanneer niet-religieuze organisaties dit soort hechte vriendschapsnetwerken, die binnen religieuze organisaties worden gevonden, zouden repliceren, ook zij een vergelijkbaar niveau van liefdadigheid zouden stimuleren. Hier is echter nog geen voorbeeld voor in de praktijk en geeft niet geheel antwoordt op de vraag of deze groep ook loyaler is bij het doel. Het onderzoeken van de religieuze invloeden op de loyaliteit van donateurs heeft daarom verdere aandacht nodig. Wel kunnen we concluderen dat religieuze individuen vrijgeviger zijn en hierbij geen voorkeur tonen voor goede doelen die ook religieus zijn.

 

Bronnen

Philanthropy Roundtable. (2023, 14 maart). Less God, Less Giving? 

Campbell, D. E. (2013, November 26). It’s Social Ties—Not Religion—That Makes the Faithful Give to Charity 

Moska Poya

Dunck Loyalty

Moska Poya

Dunck Loyalty

Gerelateerde artikelen

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 Juli 2023

De invloed van CSR op klantloyaliteit

De relatie tussen Corporate Social Responsibility en klantloyaliteit wordt steeds belangrijker. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek brengen we deze relatie voor je in kaart.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

26 Juli 2023

De invloed van CSR op klantloyaliteit

De relatie tussen Corporate Social Responsibility en klantloyaliteit wordt steeds belangrijker. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek brengen we deze relatie voor je in kaart.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Daar is een speld tussen te krijgen!

Een veelbevolende nieuwe ontwikkeling in loyaliteitprogramma’s is het gebruik van badges om gewenst klantgedrag te belonen. Met het verdienen van badges spelen deelnemers voordelen vrij.

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Daar is een speld tussen te krijgen!

Een veelbevolende nieuwe ontwikkeling in loyaliteitprogramma’s is het gebruik van badges om gewenst klantgedrag te belonen. Met het verdienen van badges spelen deelnemers voordelen vrij.
klantbehoud

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Breng je klanten in behouden haven

In “The Ultimate Guide to Customer Retention for 2023” geeft Twilio een aantal effectieve handreikingen om als organisatie te werken aan klantbehoud.
klantbehoud

LOYALTY INSIGHT

WETENSCHAP

21 Juli 2023

Breng je klanten in behouden haven

In “The Ultimate Guide to Customer Retention for 2023” geeft Twilio een aantal effectieve handreikingen om als organisatie te werken aan klantbehoud.

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Meld je aan voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Ontvang de meest actuele Loyalty Marketing trends, cases, inzichten, wetenschappelijke artikelen, uitnodigingen voor events, boekreviews, opinies en nog veel meer elke maand automatisch in je mailbox.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens.