fbpx
Loyalty Insight

Een mannending

Een onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen en mannen en de invloed hiervan op klantloyaliteit.

Onderzoek naar sekseverschillen blijft marketeers boeien. Conclusies luiden dat vrouwen zich meer bekommeren om gemeenschappelijke zaken en zich graag vereenzelvigen met anderen, waar mannen meer gericht zijn op zichzelf. Ook is gebleken dat vrouwen vaker en sterkere interpersoonlijke relaties en relaties met merken onderhouden dan mannen. Hoe ver reiken deze verschillen binnen het kader van klantloyaliteit?

Relatiemarketing
Om de invloed van sekse op klantloyaliteit te bepalen, is vanuit relatiemarketing onderzoek gedaan naar de effecten van sekseverschillen op klantloyaliteit op het gebied van de financiële dienstverlening. Deze invloed is bekeken binnen typische relatiemarketing aspecten als: betrouwbaarheid, betrokkenheid, communicatie en conflictbehandeling.

Uitkomsten
Het aspect betrouwbaarheid vertoont een duidelijk sterkere impact op de klantloyaliteit van vrouwelijke consumenten dan op de loyaliteit van mannen. Vrouwen tonen een hogere loyaliteit dan mannen wanneer de betrouwbaarheid van de dienstverlener stijgt. De betrouwbaarheid van een financiële dienstverlener stijgt door de volgende gedragingen:

  • Beloftes uitspreken en deze vervullen;
  • Beveiliging van transacties garanderen;
  • Hoge kwaliteit service bieden;
  • Respect tonen voor klanten;
  • Verplichtingen jegens klanten ten alle tijden nakomen.

Klantloyaliteit is in een vroeg (laag) stadium van betrouwbaarheid hoger bij mannen, terwijl de loyaliteit bij vrouwen in een later (hoog) stadium die van mannen ver overstijgt. Een verklaring is de aard van mannen en vrouwen; waar bij mannen een directe reactie plaatsvindt, gaat dit bij vrouwen geleidelijk. Ook kan dit verschil worden uitgelegd aan de hand van de risicobereidheid die men wil nemen. Mannen nemer sneller meer risico’s, terwijl vrouwen veelal als risicomijdend kunnen worden bestempeld.

De aspecten betrokkenheid, communicatie en conflictbehandeling blijken in hun beïnvloeding van klantloyaliteit geen significant verschil te vertonen tussen mannelijke en vrouwelijke consumenten. Wel van invloed hierop zijn overige sociaal maatschappelijke variabelen als opleiding, beroep en inkomen.

Bron: Marketing Intelligence & Planning.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: